Provincie niet in discussie over PVV-uitspraken

© iStock
Het provinciebestuur mengt zich niet in de discussie over de omstreden PVV-uitspraken van directeur Ad Knotter van het Sociaal Historisch Centrum Limburg (SHCL).
Knotter vindt de PVV racistisch en anti-democratisch. Daarom zou de partij na de gemeenteraadsverkiezingen in maart ook buiten de colleges van B&W in Limburg moeten worden gehouden.

Populisme
Knotter zei dat een maand geleden tijdens een debat over populisme. Dat was georganiseerd door het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). De PVV in het Limburgs Parlement vindt de uitspraken van Knotter ondemocratisch en een opzettelijke schoffering van een groot deel van de Limburgse bevolking.
Afstand
Daarom vroeg zij het provinciebestuur daarvan publiekelijk afstand te nemen. Maar dat is daar niet bereid omdat de provincie daar niet over gaat. Het heeft niks met provinciaal beleid te maken, zo stelt het in antwoord op schriftelijke vragen van de PVV.

Lees ook:
-
PVV haalt hard uit naar hoogleraar Ad Knotter
- LGOG geen partij in uitspraken Knotter

Werkplan

Wel vindt zij het debat over populisme passen binnen het afgesproken werkplan van de LGOG. Die organisatie krijgt - net als het SHCL - subsidie van de provincie.