Welvaartsgevoel in Zuid-Limburg beduidend lager

© iStock
Zuid-Limburgers zijn minder tevreden over wonen, onderwijs en werkgelegenheid dan inwoners uit het noorden en midden van onze provincie.
Ook op materiële welvaart scoren ze een stuk lager dan hun provinciegenoten. Dat blijkt uit de 'Brede Welvaartsindicator' (BWI), een onderzoek van de Universiteit Utrecht en de Rabobank.

Welvaart

In de brede welvaartsindicator worden aspecten als gezondheid, inkomen, onderwijs, veiligheid, milieu en geluk meegenomen bij het meten van de welvaart van mensen. Voorheen werd daarvoor enkel gekeken naar het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking.

Verschillen

De verschillen tussen Zuid-Limburg en het noorden en midden van onze provincie zijn relatief groot. Zuid-Limburgers scoren op het gebied van onderwijs, banen en materiële welvaart beduidend lager dan het landelijk gemiddelde. De inwoners van Noord- en Midden-Limburg zijn een stuk tevredener. Vooral op woontevredenheid scoren zij relatief hoog.
Opvallend is wel dat de inwoners van alle Limburgse regio's tevreden zijn over de veiligheid en de balans tussen werk en privé.

Provincies

Door de lage scores in de zuidelijke regio heeft Limburg als geheel de vier na laagste brede welvaart van alle Nederlandse provincies. Zuid-Holland scoort het laagst. Verder staan ook Flevoland, Groningen en Noord-Holland nog onder onze provincie.
In Drenthe zijn de inwoners het meest tevreden. Dat komt door een hogere woontevredenheid, betere balans tussen werk en vrije tijd en een hoger gevoel van veiligheid. Ook in het Gooi is de brede welvaart hoog, maar dan door het hoge besteedbaar inkomen en de lage werkloosheid.