Voor de zomer woningen voor 925 statushouders

© iStock
De 33 Limburgse gemeenten moeten in de eerste helft van dit jaar 925 asielzoekers met een verblijfsvergunning huisvesten.
Dat cijfer is opgebouwd uit de nieuwe taakstelling voor de eerste zes maanden (857) en de achterstand van vorig jaar (68).

Voorzogeheten

In een brief aan een statencommissie laat SP-gedeputeerde Daan Prevoo weten dat het doel blijft om op 1 juli de huisvestingsopdracht voor deze Voorzogeheten statushouders voor 100 procent te hebben gerealiseerd.

Toezicht

Vijf gemeenten staan nog steeds onder strikt toezicht van de provincie omdat zij hun achterstand niet weggewerkt krijgen. Het gaat om Echt-Susteren, Maasgouw, Eijsden-Margraten, Meerssen en Voerendaal. Die laatste heeft al een concreet plan uitgewerkt. Via een combinatie van nieuwe woningen, verplaatsbare prefabwoningen en het kopen van huizen denkt Voerendaal aan zijn taakstelling te voldoen.

Waarschuwing

Venlo, Peel en Maas en Nederweert hebben inmiddels hun forse achterstand wel weggewerkt waardoor de provincie het scherpe toezicht heeft stopgezet. Zeven andere gemeenten, die op 1 januari een 'aanzienlijke' achterstand hadden en in januari onvoldoende mensen hebben gehuisvest, zijn door de provincie per brief gevraagd hun achterstand vóór 1 juli weg te werken. Die gemeenten zijn Beek, Brunssum, Gulpen-Wittem, Leudal, Roerdalen, Schinnen en Sittard-Geleen.

Regionaal ruilen

Tegelijk heeft de provincie een maand geleden met de Limburgse woningbouwwethouders afgesproken dat de huisvesting van statushouders regionaal aangepakt gaat worden. Daarbij wordt Limburg opgedeeld in drie regio's : Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Een uitgewerkt plan moet over een maand op tafel liggen.
De verwachting van een regionale aanpak is dat gemeenten zo beter aan hun taakstelling kunnen voldoen, bijvoorbeeld door onderling te ruilen. Voor gemeenten met te weinig sociale huurwoningen zou dat een uitkomst kunnen bieden.
Elke dag het belangrijkste nieuws in je mail? Dat regelen we voor je. Klik hier.