Coalitieakkoord Bergen: jeugdhulp en zorg aanpakken

© Google Streetview
De nieuwe coalitie in Bergen wil de vraag naar jeugdhulp en zorg verminderen. Dat blijkt uit het coalitieakkoord van CDA, de progressieve lijst PK en VVD.
Dat is maandag ondertekend in het gemeentehuis.

Zelfredzaamheid

De drie partijen hebben afgesproken dat het accent gelegd gaat worden op 'zelfredzaamheid, het organiseren van hulp in de eigen omgeving en goede contacten met huisartsen en onderwijs.'

Problemen

Via de scholen moeten eventuele problemen met jongeren al in een vroeg stadium worden gesignaleerd. Ook wordt onderzocht of de benodigde zorg goedkoper kan worden ingekocht bij instellingen.

Miljoen

De aanpak moet een bezuiniging opleveren van een miljoen. Die is nodig om te voorkomen dat er opnieuw een tekort ontstaat op uitgaven voor jeugdhulp en WMO zoals huishoudelijke hulp, aldus de nieuwe coalitie. Afgesproken is wel dat er geen wachtlijsten voor het verkrijgen van zorg mogen ontstaan omdat het budget op is.

Groenonderhoud

Verder gaan CDA, PK en VVD langdurig werklozen met een bijstandsuitkering verplichten 'een zinvolle maatschappelijke tegenprestatie' te leveren. Bijvoorbeeld bij het groenonderhoud. Een ander opvallend punt is een nieuw subsidiebeleid voor verenigingen en accommodaties. Dat wordt nodig gevonden omdat een tekort op de begroting dreigt te ontstaan als het huidige beleid wordt voortgezet.

Meegewogen

In het nieuwe beleid wordt onder meer 'meegewogen' hoe actief een vereniging is, wat zij doet om andere inkomsten te verwerven en of samenwerking of zelfs fusie verenigingen krachtiger maakt, zo staat in het coalitie-akkoord. Zeker is wel dat Afferden een gemeenschapsvoorziening krijgt. Op economisch gebied wil de coalitie actief ondernemers gaan werven voor winkelcentrum Mosaïque in Nieuw-Bergen en bedrijventerrein De Flammert. Die worden allebei geconfronteerd met leegstand. Op De Flammert moet er ruimte komen voor kleine ondernemingen.

Veilig

De drie coalitiepartijen houden ook vast aan het plan voor een groot energiepark op landgoed Wells Meer. Ook de ontwikkeling van Maaspark Well ten behoeve van waterrecreatie wordt ‘versneld’ doorgezet. Verder willen CDA, PK en VVD dat er een tunnel onder de N271 bij Afferden komt om te zorgen dat fietsers daar veilig de weg kunnen oversteken. En er wordt opnieuw gekeken naar het handhavingsbeleid.
Doel daarvan is dat handhaving meer is gericht op het in overleg bereiken van oplossingen dan op het opleggen van dwangsommen, aldus het akkoord.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!