Vijftig procent minder drugsoverlast in Maastricht

De drugsoverlast in Maastricht is de laatste jaren flink afgenomen sinds de gemeente de verkoop van softdrugs aan niet-ingezetenen heeft verboden.
De overlast in Sittard-Geleen is in deze periode gelijk gebleven. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eerder liet het CBS weten dat de overlast in deze gemeente fors was toegenomen, maar dat bleek onjuist.

Drugstoeristen

De drugsoverlast is in Maastricht in de periode 2013 tot 2016 gedaald: in 2013 ervoer 20 procent van de inwoners overlast door drugsgebruikers, in 2016 was dit gedaald naar 10 procent. En ook het aantal drugsmisdrijven daalde toen van ruim 400 naar iets minder dan 150.
De daling in Maastricht valt goed te verklaren, omdat de gemeente eind 2012 besliste dat buitenlandse drugstoeristen geen wiet meer mogen kopen in de plaatselijke coffeeshops. Alleen voor mensen die woonachtig zijn in Maastricht zijn de coffeeshops toegankelijk.

Top 6

Naast Maastricht, zijn de gemeenten Sittard-Geleen, Venlo en Heerlen ook terug te vinden in de top 6 van Nederlandse gemeenten die de meeste drugsoverlast ervaren. In vergelijking met de cijfers uit 2013, bleven deze percentages in 2016 gelijk. Zo'n 8 tot 10 procent.