Burgemeesters: 'Pas wetten aan vanwege Brunssum'

© L1
Burgemeesters moeten, gezien de bestuurlijke chaos in de gemeente Brunssum, meer bevoegdheden krijgen om integriteit te bewaken en te bevorderen.
Dat stelt de vice-voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Hubert Bruls uit Nuth, in samenspraak met Liesbeth Spies, de voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

'Evident ongeschikt'

Het tweetal pleit in Trouw voor een steviger lokaal bestuur. Aanleiding zijn de ontwikkelingen in Brunssum, waar Jo Palmen ondanks een belastend integriteitsonderzoek vooralsnog is aangebleven als wethouder. Volgens Bruls en Spies is Palmen 'evident ongeschikt is voor die functie in die gemeente wegens belangenverstrengeling en integriteitskwesties.'

Meer instrumenten

Ze willen dat Algemene Wet Bestuursrecht worden aangescherpt. Burgemeesters zouden daardoor meer instrumenten krijgen om in te grijpen. Nu zijn bepaalde besluiten onaanvechtbaar voor lokale bestuurders en kan alleen de minister, via een zogenaamde 'noodremprocedure', ingrijpen.

Ondermijning

Daarnaast willen de burgemeesters dat de nieuwe Wet op de Ondermijning wordt uitgebreid. Die nieuw op te stellen wet wordt in eerste instantie gefixeerd op criminelen die invloed proberen uit te oefenen op bestuurders. Bruls en Spies willen dat er daarbij verder wordt gekeken dan alleen naar criminelen, en dat ook andere integriteitskwesties onder de wet gaan vallen.