Staten voor fusie Heerlen-Landgraaf, Brunssum moet ook mee

© archief L1
Het Limburgs Parlement gaat akkoord met een fusie van Heerlen en Landgraaf.
Tegelijk doet het een oproep aan de Tweede Kamer om ook Brunssum mee te laten fuseren.

Groot Parkstad

Volgens een nipte meerderheid van CDA, VVD, PvdA en D66 vinden de meeste voor- en tegenstanders van de fusie van Heerlen en Landgraaf dat er een grotere gemeente zou moeten komen om de problemen in de regio op te lossen. Daarom de oproep aan Den Haag via een amendement om te kiezen voor een nieuwe gemeente Heerlen-Brunssum-Landgraaf.
Het Limburgs Parlement kan zelf Brunssum niet toevoegen omdat ze niet kan ingrijpen in de lopende herindelingsprocedure Heerlen-Landgraaf, maar de Tweede Kamer kan wel kiezen voor een grotere gemeente.

Born en Belfeld
In het verleden is dat bij twee herindelingen in Limburg ook al eens gebeurd. Zo voegde de Tweede Kamer in 2001 Born toe aan de nieuwe gemeente Sittard-Geleen. Ook hief het parlement toen Belfeld op als zelfstandige gemeente door het op eigen houtje te betrekken bij de fusie van Venlo en Tegelen.

Draai

De opstelling van het Limburgs Parlement is wel opmerkelijk omdat het zich er begin februari -onder aanvoering van het CDA- nog voor uitsprak om Brunssum zijn eigen keuze te laten maken en niet te dwingen tot herindeling. Volgens CDA-statenlid Geert Frische is het CDA niet gedraaid maar wordt recht gedaan aan de informatie en meningen die de afgelopen maanden zijn geuit en verzameld.
Coalitiepartij SP steunt het amendement niet omdat de bewoners en gemeente niks is gevraagd. Een meerderheid van de gemeenteraad in Brunssum is voor behoud van zelfstandigheid.