Nieuwe coalitie Venlo gaat armoede stevig aanpakken

© iStock
Het stevig aanpakken van armoede krijgt van het nieuwe gemeentebestuur van Venlo absolute voorrang.
Dat blijkt uit het coalitieakkoord van EENLokaal, PvdA, SP, GroenLinks en 50Plus dat maandagmorgen is gepresenteerd. De titel ervan is 'Samen Venlo Veranderen'.

Armoede

De vijf partijen willen daarmee aangeven dat ze het beleid de komende vier jaar flink gaan aanpassen. Zoals met een 'aanvalsplan armoede'.

Voedselbank

De nieuwe aanpak moet er toe leiden dat er over vier jaar 'drastisch minder mensen in Venlo in armoede leven en afhankelijk zijn van de voedselbank, kledingbank en dergelijke, zo staat in het akkoord.

Speerpunt

Het vinden van een baan wordt voor de meeste mensen als de beste manier gezien om uit de armoede te komen. Een speerpunt is verder het veel meer betrekken van de inwoners en van wijken bij het beleid van de gemeente en het verkleinen van de afstand tussen bestuur en inwoners.

Kernactiviteit

Want volgens de vijf coalitiepartijen is het vertrouwen in het gemeentebestuur verloren gegaan en moet dat worden hersteld. Daarom wordt het stimuleren van bewonersinitiatieven een 'kernactiviteit' genoemd.

Versimpelen

Op economisch gebied wil de nieuwe coalitie de regels voor ondernemers versimpelen en niet alleen maar inzetten op het aantrekken van logistieke bedrijven maar ook op het versterken van de maakindustrie en de agro-food sector.

Museum

De gemeentelijke bijdrage van jaarlijks 1 miljoen aan het Museum Van Bommel Van Dam moet 'geleidelijk' worden teruggebracht via een 'haalbaar scenario'. Het museum is momenteel aan het verhuizen naar het oude postkantoor in het centrum.

Tekorten

Boven alle plannen hangt wel de onzekerheid van de financiële situatie van de gemeente als gevolg van de miljoenentekorten op de zorguitgaven. De nieuwe coalitie wil een 'solide oplossing' die zo min mogelijk aan de kwaliteit van de zorg komt.

Lastenverhoging

Er moet ook een structureel sluitende begroting komen waarbij geld pas wordt uitgegeven als het beschikbaar is. Ook moeten de kosten beter beheersbaar worden. Een lastenverhoging voor de inwoners komt er zo goed als zeker niet.

Organisatie

Het op orde brengen van de ambtelijke organisatie wordt eveneens een speerpunt genoemd, waarbij het aannemen van meer ambtenaren niet wordt uitgesloten als dat nodig is om beleid ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren, met name in de wijken.

Wethouders

Ook de portefeuilleverdeling van de zes wethouders is maandag bekend gemaakt. Frans Schatorjé van EENLokaal krijgt zorg, welzijn en onderwijs. Zijn partijgenoot Ad Roest financiën, organisatie en grensoverschrijdende samenwerking. De portefeuille van Erwin Boom van de PvdA bevat economie, arbeidsmarkt en hoger onderwijs. Alexander Vervoort van de SP gaat over sociale zaken, werkgelegenheid en sport. Duurzaamheid, cultuur en evenementen is belegd bij Marij Pollux van GroenLinks en leefbaarheid, wonen en wijken bij Sjors Peeters van 50Plus.
De nieuwe coalitie kan rekenen op 21 van de 39 zetels in de Venlose gemeenteraad. CDA, VVD, PVV en D66 vormen de oppositie.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!