Politiek worstelt met vergunning stinkfabriek De Heus

© Google Streetview
De provinciale politiek worstelt met een nieuwe vergunning voor veevoederbedrijf De Heus in Maasbracht.
D66-gedeputeerde Hans Teunissen zei in een statencommissie dat er geen wettelijke mogelijkheid is om die vergunning te weigeren omdat het bedrijf aan alle voorwaarden voldoet.

Forse stankoverlast

Ondanks dat hij het 'vreselijk' vindt dat omwonenden last hebben van forse stankoverlast. Teunissen noemt het daarom wel belangrijk dat het bedrijf de schoorsteen met 10 meter wil verhogen om de overlast te verminderen.

Geen oplossing

Maar zowat alle fracties zijn ontevreden over de gang van zaken. "Dit is nog steeds geen oplossing", aldus GroenLinks-fractievoorzitter Carla Brugman.
CDA-statenlid Geert Frische vreest dat De Heus een feuilleton wordt dat steeds weer terugkeert.

Blijven klagen

Fractievoorzitter Henk van der Linden van 50Plus sprak van een waarheid op papier versus de waarheid die omwonenden ervaren : "Mensen zullen blijven klagen".

Strengere voorwaarden

De verwachting is dat op 29 september in het Limburgs Parlement een motie wordt ingediend waarin wordt aangedrongen op strengere voorwaarden.

Meetsysteem

Het zou dan gaan om zaken zoals geen uitbreiding van de productie en een nog hogere schoorsteen. Ook wordt gedacht aan een elektronisch meetsysteem dat de geur 24 uur per dag meet, zodat eventueel sneller kan worden opgetreden.
De vergunning is wel een zaak van het provinciebestuur. Het Limburgs Parlement kan wel zijn mening geven maar die niet tegenhouden.

Informatieavond

Eind september of begin oktober houdt de provincie een informatieavond voor omwonenden.