Provincie investeert 100 miljoen in kopen bedrijfsgrond

© iStock
De provincie Limburg wil 100 miljoen euro investeren in het kopen van bedrijfskavels. Die grond wordt daarna in erfpacht uitgegeven.
Het gaat vooral om gronden voor tuinbouw, logistieke centra en toerisme. Door een extra kapitaalinjectie wil de provincie eerder ingezet beleid versterken.

Aanjagen
De provincie gaat de grond pas kopen als een bedrijf zich daadwerkelijk wil vestigen in een gebied. Daarmee is volgens gedeputeerde Twan Beurskens het risico beperkt.
Met de erfpachtconstructie wil hij de economie aanjagen. "Vaak is het voor bedrijven lastig om zelf de grond te kopen omdat banken daar niet in willen investeren", aldus Beurskens. "Daarom doen wij dat."

Extra banen
Bedrijven betalen een vergoeding voor de erfpacht aan de provincie en hoeven de grondprijs niet in een keer op tafel te leggen. "Dat geld kunnen ze gebruiken voor gebouwen, machines en mensen." Ook moeten de investeringen extra werkgelegenheid opleveren.

Financieel interessant

Financieel is de constructie ook interessant omdat de provincie een jaarlijkse vergoeding krijgt. Desondanks wil gedeputeerde Ger Koopmans van financiën dat bedrijven de gronden snel weer overnemen van de provincie. "Dan kunnen we dat geld weer gebruiken voor erfpachtconstructies met nieuwe bedrijven."

Uitgegeven

Van de 100 miljoen die de provincie wil gaan investeren zijn al 44,2 miljoen uitgegeven. Zo heeft het al gronden in erfpacht uitgegeven op het bedrijventerrein Tradeport Noord in Venlo, het glastuinbouwgebied Siberië in Horst aan de Maas en in de haven van Wanssum.
Provinciale Staten moet nog het groene licht geven voor de plannen.