LGOG geen partij in uitspraken Knotter

Het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) zegt geen partij te zijn in de ophef over uitspraken van directeur Ad Knotter van het Sociaal Historisch Centrum.
Knotter haalde tijdens een door het LGOG georganiseerd debat over populisme fel uit naar de PVV.

Racistisch
Knotter pleitte er voor dat de PVV in Limburg, na de gemeenteraadsverkiezingen in maart, buiten de colleges van B&W wordt gehouden. Hij is van mening dat de PVV racistische en anti-democratisch zou zijn.

Woedende reactie
Knotter's uitspraak leidde tot een woedende reactie van de PVV in het Limburgs Parlement. Die sprak van een opzettelijke schoffering van een groot deel van de Limburgse bevolking. De PVV vroeg het LGOG ook om publiekelijk afstand te nemen van de uitspraken van Knotter. LGOG zegt dat Knotter op persoonlijke titel heeft gesproken. "LGOG is een historische vereniging die niet politiek actief is noch op enigerlei wijze daarin een rol wenst te vervullen", zegt het in een reactie.
"We kunnen in ieder geval wel constateren dat het een aansprekende bijeenkomst is geweest", aldus het LGOG.