Grens dicht voor Brabantse boeren

© iStock
Geen warm welkom voor Brabantse boeren die met hun kippen en varkens naar Limburg willen verhuizen. De Provincie Limburg wil dat de grenzen dichtgaan.
Door steeds strengere regels omtrent dieraantallen in Brabant, zouden boeren op zoek kunnen gaan naar een plekje over de provinciegrens. Zo meldt De Limburger vrijdag.
Problemen
Volgens de krant vreest de provincie dat als de veehouders zich hier gaan vestigen, het aantal dieren groeit, de stankoverlast toeneemt en er meer uitstoot van ammoniak en fijnstof komt.

Druk
CDA-gedeputeerde Hubert Mackus laat tegenover de krant weten dat de druk op Limburgse boeren verhoogd wordt. "Dit alles kan ten koste gaan van de Limburgse boeren en hun ontwikkelingsmogelijkheden. Het draagvlak voor de intensieve veehouderij in Limburg komt verder onder druk te staan."

Loskoppelen

Zuidoost-Brabant en de westkant van Noord- en Midden-Limburg zijn nu nog samen één regio als het gaat om dierrechten. Brabantse boeren kunnen dus eenvoudig naar Limburg verhuizen. Het Interprovinciaal Overleg heeft daarom donderdag een brief gestuurd aan staatssecretaris Van Dam met een verzoek Limburg los te koppelen van Brabant en twee regio’s te creëren.

Limburgse aanpak

Mackus gelooft niet in de strengere regels die Brabant stelt en is een voorstander van de Limburgse aanpak om overlast van boeren te verminderen. Deze bestaat uit overleg tussen agrarische sectoren, bestuur en milieugroepen.

Grote kans

Deskundigen bij de Brabantse belangenorganisatie ZLTO en meerdere boeren laten weten dat de kans dat Brabantse veeboeren zullen verhuizen naar Limburg, groot is. Alleen de mate waarin dat gaat gebeuren, vinden zij lastig te voorspellen.