Rechter moet bepalen: man, vrouw óf interseksueel

© iStock
Een onderzoeker van het UMC in Maastricht moet van de rechtbank onderzoeken of een Roermondse vrouw is geboren als vrouw, man of zogeheten interseksueel.
Dat heeft de rechtbank bepaald, nadat de 56-jarige Roermondse een zaak heeft aangespannen tegen de gemeente.

Geboorteakte
Zij wil dat het geslacht 'vrouw' wordt geschrapt uit haar geboorteakte en wordt vervangen door 'interseksueel'. Bij haar geboorte zou het niet mogelijk zijn geweest om te beoordelen welk geslacht ze had, waarop haar ouders ervoor kozen haar bij de gemeente in te schrijven als jongetje. Vele jaren en operaties later werd de akte aangepast en stond ze officieel geregistreerd als vrouw.

Interseksueel
De vrouw zegt echter als interseksueel te zijn geboren, met zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen. Dit wil de Roermondse terugzien in haar geboorteakte en daarom stapte ze naar de rechter. Door alle operaties is het moeilijk om vast te stellen of ze daadwerkelijk als interseksueel ter wereld kwam.

Onderzoek
Om te achterhalen of de vrouw inderdaad tweeslachtig is geboren, wil de rechtbank dat een arts van de afdeling Klinische Genetica van het universitair ziekenhuis een chromosomen-onderzoek doet bij de vrouw. Met de uitslag van dat onderzoek wil de rechtbank dan uitspraak doen.