Waterschap: 'Verband tussen mestfraude en watervervuiling'

© Istock
Het Waterschap Limburg ziet een direct verband tussen de mestfraude en de vervuiling van het oppervlaktewater in de regio waar veel intensieve veehouderij is.
Als iedereen zich aan de regels zou houden, was het oppervlaktewater daar een stuk schoner dan nu het geval is, stelt het waterschap.

Fosfaten en nitraten

Vooral na stevige regenbuien constateert de instantie dat sommige beken en stroompjes veel te veel fosfaten en nitraten bevatten.

Verantwoordelijkheid

Het waterschap spreekt agrariërs aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door de resultaten van metingen in beken beter inzichtelijk te maken, hoopt men dat boeren die teveel mest uitrijden tot inkeer komen.

Bekijk hier ons dossier over de mestfraude.