Helft fabrieken Chemelot weer opgestart na grote storing

Ongeveer de helft van de 45 stilgelegde fabrieken op het Chemelot-terrein in Sittard-Geleen is weer opgestart.
Een groot deel van het chemische industrieterrein kwam woensdagochtend plat te liggen vanwege een storing in het centrale watersysteem. De problemen waren zo ernstig, dat besloten werd om de fabrieken uit veiligheidsoogpunt stil te leggen.

Dagenlang

Rond het middaguur was de situatie onder controle en kon weer langzaam worden begonnen met het opstarten van de fabrieken. De inschatting was dat het dagen kon gaan duren, omdat de fabrieken één voor één opnieuw moeten worden opgestart.

Fakkelen

De grote storing zorgde niet voor gevaar voor de omgeving. Wel was er overlast omdat er extra werd gefakkeld. Dat werd gedaan om te voorkomen dat gassen in het milieu terecht zouden komen. Ook komende nacht kan er nog licht- en geluidsoverlast zijn voor mensen in de omgeving, waarschuwt Chemelot.

Economische ramp

Hoe groot de financiële strop is, is nog onduidelijk. Maar de verwachting is dat het in de miljoenen loopt. Wie hiervoor opdraait, zal komende periode moeten blijken.