Statenleden krijgen eigen beroepsvereniging

Leden van Provinciale Staten krijgen een eigen beroepsvereniging met de naam Statenlidnu. Het doel van hiervan is de versterking van de (rechts) positie van statenleden.
Daarbij gaat het om het bevorderen van de deskundigheid, maar ook om een verhoging van de financiële vergoeding. Nu krijgt een statenlid ruim 13 honderd euro per maand, inclusief een onkostenvergoeding van een kleine 170 euro.

Verlof

De nieuwe belangenvereniging gaat het ministerie van binnenlandse zaken daarnaast vragen om zich ervoor in te zetten dat meer werkgevers in hun CAO's afspraken maken over verlof voor statenleden. Daardoor wordt het aantrekkelijker om zich kandidaat te stellen.

Overige kosten

Alle 47 Limburgse statenleden worden collectief aangemeld als lid van Statenlidnu. Dat kost dit jaar 2350 euro en volgend jaar 4465 euro. Het wordt betaald uit het potje 'overige kosten' van het Limburgs Parlement.

Wie geen lid wil worden, moet dat zelf aangeven bij de griffie. Op 1 juli wordt de beroepsvereniging officieel opgericht.
Elke dag het belangrijkste nieuws in je mail? Dat regelen we voor je. Klik hier.