CDA wil rem op verhogen van dijken langs de Maas

© iStock
Het CDA in het Limburgs Parlement vraagt zich af of het wel nodig is dijken aan te leggen of te verhogen tegen overstromingen van de Maas.
Volgens de partij leiden de plannen op een aantal plaatsen tot onrust onder de bevolking. Dat zou onlangs onder meer zijn gebleken tijdens een bijeenkomst in Beesel.

Verborgen

"Men vreest achter de dijken verborgen te worden", zo stelt de partij in schriftelijke vragen. Het CDA wil van het provinciebestuur weten of het niet mogelijk is de situatie te laten zoals ze nu is. Ook vraagt ze partij zich af of er andere oplossingen zijn, zoals verbreding en uitdieping van de Maas.
Het CDA stelt voor om het geld van het Rijk dat voor de dijken is bedoeld, te gebruiken als schadevergoeding bij een overstroming.

Kans verkleinen

Volgens het Waterschap Limburg zijn de dijkmaatregelen nodig om de kans op een overstroming te beperken tot eens in de driehonderd jaar. Bij de huidige situatie is dat eens in de vijftig jaar.