Honderden zienswijzen over fusie Heerlen en Landgraaf

© Google Streetview
Bij de provincie zijn 500 officiële reacties binnen gekomen op de voorgenomen fusie van Heerlen en Landgraaf.
Volgens CDA-gedeputeerde Ger Koopmans wordt in tweederde van deze zogeheten zienswijzen steun uitgesproken voor de herindeling. Maar het gaat uiteraard om de argumenten, zo zegt hij.

Definitief voorstel

Op 27 juni komt het provinciebestuur met een definitief voorstel. Op 6 juli neemt het Limburgs Parlement een besluit. Vervolgens is het de beurt aan de Tweede Kamer.

Burgemeester en wethouders

Op 4 juli heeft het provinciebestuur een gesprek met het college van B&W van Landgraaf. Aanvankelijk stond het voor dinsdag gepland maar omdat een deel van het college van Landgraaf op vakantie is, verschuift het gesprek naar begin juli, aldus Koopmans. Hij zegt blij te zijn dat het gesprek überhaupt plaats vindt.

Verzet

Landgraaf verzet zich met hand en tand tegen een fusie met Heerlen. De gedeputeerde gaat er wel van uit dat als het Limburgs Parlement ja zegt tegen de herindeling, Landgraaf meewerkt aan de uitvoering ervan.

Onverantwoord

Daarbij gaat het bijvoorbeeld over het in elkaar schuiven van het ambtenarenapparaat van de twee gemeenten. Wachten totdat de Tweede Kamer heeft gesproken, zou in tijd gezien onverantwoord zijn, zo vindt Koopmans. Dat staat los van de mogelijkheid dat de Tweede Kamer toch nee zegt.
De beoogde fusiedatum van de nieuwe gemeente is 1 januari 2019.