Toch geen vergunning geitenboerderij Eys

© iStock
Er komt toch geen vergunning voor een geitenhouderij in Eys.
In het najaar van 2016 gaf de gemeente Gulpen-Wittem nog een zogenaamde Omgevingsvergunning Beperkte Mileutoets voor een boerderij met ruim 800 geiten aan de Kromhagerweg, maar daarop is de gemeente nu teruggekomen.

Vergunning voor omstreden geitenstal Overeys

Stank

Tegen de vergunning van september 2016 kwamen verschillende bezwaren binnen. Uit onderzoek dat daaruit voortkwam, bleek dat er fouten waren gemaakt bij de berekening van de stankoverlast die de geitenfarm zou veroorzaken. De veehouder probeerde het in maart nog met een nieuwe aanvraag voor een kleinere stal met plaats voor 655 geiten, maar tevergeefs .

Gezondheidsrisico's

Sinds het RIVM vorig jaar met een rapport kwam waaruit blijkt dat omwonenden van geitenhouderijen een groter risico lopen op longontsteking, hebben de protesten tegen nieuwe geitenhouderijen aan kracht gewonnen. Ook Nederweert heeft een streep gezet door plannen voor nieuwe geitenbedrijven in afwachting van verder gezondheidsonderzoek.