Rekenkamer Maastricht: verzelfstandig cultuur

© Jean-Pierre Geusens
Maastricht doet er verstandig aan de cultuurinstellingen van de stad zelfstandig door te laten gaan.
Dat stelt de Rekenkamer Maastricht in een advies dat dinsdagavond is aangeboden aan de gemeenteraad.

Uitzondering

Theater aan het Vrijthof en het cultuurcluster Centre Céramique/Natuurhistorisch Museum/Kumulus zijn nu nog onderdeel van de gemeente. Maastricht is daarmee een uitzondering in het land. De rekenkamer verwondert zich over deze uitzonderingspositie en bovendien over het feit dat er binnen de gemeente nog nooit eerder is nagedacht over verzelfstandiging.

Nadelen

Aan de huidige situatie kleven veel nadelen. Zo zijn er geen duidelijke prestatieafspraken en kan de gemeente dus niet goed beoordelen wanneer instellingen het wel of niet goed gedaan hebben. Ook is volgens de rekenkamer onduidelijk wat de instellingen daadwerkelijk kosten. Dat komt omdat veel taken zoals personeelszaken, administratie of gebouwbeheer vanuit de gemeente worden geregeld.
Gemeentelijke taak
Het exploiteren van cultuurinstellingen is geen kerntaak van de gemeente. Dit vraagt ook om een andere werkwijze dan het aansturen van een gemeentelijke afdeling. Door verzelfstandiging kan de gemeente zich meer bezighouden met het maken van beleid in plaats van met de praktische uitvoering daarvan, stelt de Rekenkamer.

Afspraken
Bij het maken van afspraken over subsidies kan de gemeente bovendien nog altijd voorwaarden stellen en daarmee invloed uitoefenen. Dat gebeurt ook al met poppodium Muziekgieterij en welzijnsorganisatie Traject. De rekenkamer adviseert de gemeenteraad dan ook om verzelfstandiging van de instellingen op de agenda te zetten.