Hoogwater kostte 2000 werkuren en anderhalve ton

Hoogwater in centrum Maastricht © Jean-Pierre Geussens
Waterschap Limburg maakt de balans op na enkele dagen hoogwater. Voor inspecties aan dijken, het plaatsen van tijdelijke waterkeringen en andere werkzaamheden heeft het waterschap tweeduizend werkuren nodig gehad.
Een ruwe schatting is dat de hoge waterstand van de Maas de belastingbetaler ruim 150.000 euro heeft gekost. Dinsdag werden tijdelijke kadewanden verwijderd in Well, Wanssum en Belfeld.

Opruimen
De aangespoelde rommel aan de oevers wordt vanaf maart opgeruimd. Volgens Stichting Limburgs Landschap zijn eerdere opruimacties niet handig omdat de Maas in deze periode opnieuw zou kunnen stijgen.