Whatsappen voor veiligheid bij recreatieplas Drakenrijk

Recreatieplas Drakenrijk in Beesel start met een WhatsApp-groep voor bezoekers.
Dat moet de veiligheid op en rondom het water vergroten.

Reddingsbrigade

De app is bedoeld om onveilige situaties te melden zoals kinderen die niet kunnen zwemmen, gebreken aan speeltoestestellen of een kind dat kwijt is. Medewerkers van het park kunnen er dan snel op reageren. Het park wil zo de veiligheid vergroten omdat het geen reddingsbrigade bij de plas heeft.

Regels

In de groepsapp kunnen maximaal 256 mensen. Bezoekers kunnen zich bij binnenkomst aanmelden. Medewerkers van de recreatieplas beheren de app. Als mensen zich op de app misdragen worden ze daar op aangesproken of in het ernstigste geval verwijdert van de app. Aan het einde van de dag wordt de groepsapp helemaal leeg gemaakt.