Gevechtsverslagen Tweede Wereldoorlog nu ook online

© Istock
Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) heeft de gevechtsverslagen van het Nederlandse leger over de meidagen van 1940 online gezet. Daarin worden ook de ontwikkelingen in Limburg beschreven.
De documenten waren al openbaar, maar zijn nu dus ook via het internet te raadplegen.

Onderzoek

Het geeft geïnteresseerden de gelegenheid om van thuis uit onderzoek te doen naar de militairen en het verloop van de strijd. De citaten zijn gebaseerd op de ervaringen van de betrokken militairen zelf.

Gevechtsrapport

Zo brengt bijvoorbeeld sergeant Chr. H. Starren verslag uit van de gevechten in het Zuid-Limburgse heuvelland:
"De M-groep heeft geen ander doel gehad dan om te schieten op de laagvliegende vliegtuigen. Dit kon ook niet. Het hoofddoel van deze groep, brug 114, was gesprongen. Langs die weg kon de vijand dus niet optrekken en hij probeerde het ook niet. Op de weg Wittem-Wijlré kon genoemde groep geen vuur brengen, daar de weg Vaals-Gulpen, waaroverheen geschoten moest worden, hoger ligt, zodat de kogels over hun doel heen vlogen."