Overlast door fakkelen naftakraker Chemelot

© Roel de Vries (Twitter)
Door een storing op bedrijventerrein Chemelot hebben omwonenden van het bedrijventerrein dinsdagochtend last van de nodige licht- en geluidsoverlast.
Vanwege het probleem in een naftakraker van Sabic wordt er gefakkeld. In die installatie wordt nafta verwerkt tot etheen en propeen, dat wordt gebruikt om kunststoffen mee te maken. Het fakkelen kan nog een flinke tijd duren, meldt Chemelot.
De enorme fakkel, gezien vanaf het Zuyderland-ziekenhuis in Geleen © Bing Maps/1Limburg

Gefakkeld

Als in zo'n installatie een probleem optreedt, wordt er meestal gefakkeld. De gassen die worden verbrand, komen vrij omdat de chemische processen in de naftakraker niet verlopen zoals normaal gesproken de bedoeling is. Ook moeten de gassen die nog in de leidingen zitten, worden afgevoerd op het moment dat de installatie wordt stilgelegd.