DoMIJNen opgericht tegen zin ondernemingsraad

© iStock
Met de oprichting van cultuurbedrijf DeDoMIJN en op 1 januari heeft het stadsbestuur van Sittard-Geleen het advies van de gemeentelijke ondernemingsraad (or) genegeerd.
De or is nog niet overtuigd van de beoogde meerwaarde van het cultuurbedrijf. Alternatieve bezuinigingsopties zijn volgens de or niet onderzocht. Dat blijkt uit het or-advies dat in bezit is van Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad.

Besparing

Onder meer drie gemeentelijke afdelingen (schouwburg, Euregionaal Historisch Centrum (EHC) en museum Het Domein) gaan in het cultuurbedrijf op. Bedoeling is jaarlijks 745.000 euro te besparen op cultuurbeleid.

Vakbonden

De circa veertig ambtenaren die moeten overgaan naar het 1 januari toch in het leven geroepen cultuurbedrijf blijven vooralsnog in gemeentelijke dienst, omdat er nog geen akkoord is met de vakbonden over een bedrijfseigen CAO voor De DoMIJNen.
Ook moet er nog een sociaal plan komen ter compensatie van mogelijk verslechterde arbeidsvoorwaarden van de naar De DoMIJNen overstappende ambtenaren.