Waterschap Limburg in hoger beroep in pyrazooldossier

© iStock
Waterschap Limburg gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank omtrent het versoepelen van de normering pyrazool in de Maas bij Sittard-Geleen.
De rechter bepaalde dat een lagere normering voor het lozen van pyrazool vanaf het Chemelot-terrein voldoende onderbouwd is.Bedrijfsresultaat

Het terugdringen van de hoeveelheden pyrazool zou ten koste gaan van de bedrijfsresultaten van Sitech, het bedrijf dat de stof loost. Waterschap Limburg is het hier niet mee eens. "Sitech, het waterzuiveringsbedrijf van Chemelot, heeft meer dan een jaar bewezen dat ze binnen de strengere normering kunnen blijven. De bedrijfsprocessen zijn hier ook voldoende op ingericht", aldus voorzitter Patrick van der Broeck.

Drinkwater

Waterschap Limburg vreest dat het drinkwater opnieuw in gevaar komt. Eerder stopte het al een tijd met het maken van drinkwater uit de Maas, omdat het niet duidelijk was of de hoeveelheid pyrazool schadelijk was voor de gezondheid. Met de stap richting de Raad van State en een nieuw herstelbesluit over de normering van de stof, hoopt het waterschap dat er snel duidelijkheid komt.