Minder aanmeldingen brugklassers in Parkstad

© iStock
Bij de middelbare scholen in de Parkstad hebben zich voor het komend schooljaar bijna 10 procent minder brugklassers aangemeld dan dit jaar. Dat komt neer op een afname van in totaal zo'n 70 leerlingen.
Met 50 leerlingen minder was rekening gehouden vanwege de krimp.

Gezinnen

De andere 20 eerstejaars ontbreken omdat de afgelopen jaren veel gezinnen zijn weggetrokken uit de regio. "Dat aantal hadden we niet zijn aankomen", reageert Frank Schings van scholenkoepel LVO. "De afgelopen vier jaar zijn in totaal 100 gezinnen verhuist naar met name Midden-Limburg en de regio Eindhoven omdat één van de ouders daar werk vond."

Voorspellingen

De middelbare scholen krijgen cijfers over het aantal leerlingen dat op de basisschool in de regio zit, maar die voorspellingen kijken vier jaar vooruit. "We willen nu jaarlijks nieuwe cijfers opvragen van het aantal leerlingen in de hoogste klassen. Op die manier moet het aantal vertrekkers goed in kaart worden gehouden, want dit aantal is fors en leidt mogelijk tot aanpassingen in het beleid."

Daling

De LVO beheert zes middelbare scholen in de Parkstad en overal is de daling van het aantal aangemelde brugklassers ongeveer gelijk. Volgens de scholenkoepel gaat ruim 90 procent van alle eerstejaars uit de Parkstad naar één van haar scholen.

Thrukshan

Van de zes LVO scholen valt vooral de terugloop op het Grotius College op: zo'n 30 brugklassers minder dan dit jaar. Een leerling van die school, Tharukshan Selvam, pleegde in januari zelfmoord. Volgens de nabestaanden omdat hij op school gepest zou worden. De school wijt een deel van de terugloop in de aanmeldingen aan dit incident.
Schings: "Je kunt dat niet met zekerheid vaststellen. Maar dit tragische incident gebeurde in de periode dat veel scholen hun open dag hebben en dan speelt dat bij sommige ouders toch in het achterhoofd mee. Overigens zijn er geen leerlingen die op dit moment op het Grotius zitten en hebben aangegeven dat ze de school vanwege deze zelfdoding zouden willen verlaten."