Geen dwangsom Rijk om bomenkap in Schinveld

© Istock
Het Rijk hoeft geen dwangsom te betalen voor het kappen van zes hectare bos in Schinveld, in januari 2006.
Ook een eis van de gemeente Onderbanken om op de plek van het gekapte bos twintig zomereiken te herplanten, wees de Raad van State (RvS) in een uitspraak woensdag af.
Ongedaan
Burgemeester en wethouders van Onderbanken hadden in juli 2015 het ministerie van Defensie een dwangsom opgelegd om de onrechtmatige kap van zes hectare bos ongedaan te maken.

Dwangsom
Die kap in 2006 op verzoek van de NAVO was door de Raad van State in 2010 als onrechtmatig geoordeeld. Maar zo'n dwangsom pas vijf jaar later opleggen, in 2015, vindt de raad niet meer billijk. Dan had de gemeente dat gelijk na de uitspraak van de RvS in 2010 moeten doen, aldus de raad in zijn uitspraak.

Protest
In 2006 was er veel protest tegen de kap. Actievoerders van Groenfront bivakkeerden toen wekenlang in het bos om te voorkomen dat de houthakkers aan het werk konden gaan.

Eiken

Het herplanten van de twintig eiken kan volgens de raad niet omdat die de vliegbewegingen van de naburige NAVO-basis met AWACS hinderen en dus weer gekapt zouden moeten worden.
Kappen
Defensie liet in 2006 zes hectare bomen kappen omdat die volgens de NAVO de vluchten van de AWACS hinderden. Toentertijd voelde de gemeente zich voor voldongen feiten gesteld. Inmiddels heeft het ministerie beloofd eventuele nieuwe kap in goed overleg met de gemeente te zullen doen.

Veilig
De RvS wees er woensdag op dat in het nieuwe bestemmingsplan voor de bossen bij het NAVO-vliegveld regels moeten worden opgenomen voor een veilige vliegtunnel van AWACS vanaf en naar het naburige vliegveld. Die veiligheid gaat vóór de belangen van de inwoners, die klagen over geluidsoverlast, aldus de Raad.
De Raad van State bevestigt hiermee een eerdere uitspraak van de rechtbank, waarin Onderbanken ook aan het kortste eind trok.

Herdenking

Twee jaar geleden werd nog een herdenking gehouden dat actievoerders zich met succes hadden verzet tegen de grootschalige bomenkap in de Schinveldse bossen. De NAVO wilde twintig hectare bos kappen om meer ruimte te geven aan de Awacs-vliegtuigen die landden en weer opstegen van vliegveld Geilenkirchen. Door het protest is er uiteindelijk zestien hectare bos blijven staan.