Video: Steeds meer AED's in Limburg

© iStock
Steeds meer Limburgers hebben een AED in de buurt hangen.
Vaak worden deze door middel van sponsoring aangeschaft en worden buren omgeschoold tot hulpverlener. In Stamproy weten ze niet beter. Al jaren hangen daar 25 AED's en hebben ze de afgelopen jaren al zeven levens gered dankzij deze apparaten.

Snelheid noodzakelijk

Volgens iniatatiefnemer Mien Boonen is bij een hartprobleem snelheid noodzakelijk. Als je meer dan 500 meter moet lopen voor een AED, kan het al gevolgen hebben voor de patiënt.

Dorpsgenoten

Stamproy Save, zoals de hulpverleners zich noemen, zien een toename van dorpsgenoten die zich aanmelden. Inmiddels kan 70% van de inwoners reanimeren en betaald bijna iedereen mee om het onderhoud van de apparaten te waarborgen.