Geld Heerlen voor Maastricht Airport lang niet zeker

© iStock
Het is nog lang niet zeker dat Heerlen instemt met financiële steun voor Maastricht Aachen Airport.
De SP in Heerlen - verreweg de grootste partij in de raad - wil eerst een deugdelijk businessplan zien waaruit blijkt dat het vliegveld levensvatbaar is, voordat ze ja zegt tegen financiele steun voor het vliegveld.

Extra uitgaven

Dat zegt SP-gemeenteraadslid Piet Brauer. Bovendien weet de SP niet of er überhaupt wel geld voor handen is. Zo kosten alleen de decentralisaties van de zorg de stad al vijf miljoen extra, de komende jaren.

?Eerst duidelijkheid

Ook de raadsfracties van het CDA en GOB in Sittard-Geleen willen eerst duidelijkheid over de financiële situatie van de gemeente voordat ze een besluit nemen over steun aan het vliegveld
Daarmee lijkt de benodigde financiële steun van de Zuid-Limburgse gemeenten aan Maastricht-Aachen Airport onzeker.

Garantie voor 1 maart

De provincie gaf woensdagmorgen nog aan voor 1 maart een garantie van de drie grote gemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen te willen. Die garantie zou moeten inhouden dat de drie gemeenten volgend jaar gezamenlijk zes miljoen investeren in het vliegveld, als tegemoetkoming in de kosten voor onder andere brandweer, beveiliging, luchtverkeersleiding en douane.
De raad van Beek heeft om redenen van werkgelegenheid en spin-off afgelopen zomer al twee miljoen toegezegd. Ook in Maastricht lijkt er voldoende politieke steun.
Regionale dekking regelen
De provincie wil een toezegging van de gemeenten om andere partijen over de streep te trekken te investeren in het vliegveld. "Het kan niet zo zijn dat wij marktpartijen vragen tijd en geld te investeren in een serieuze bieding en dat vervolgens blijkt dat de toegezegde regionale dekking er niet komt", schrijven Gedeputeerde Staten in een brief aan de colleges van B en W van Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen.

Interesse
Elf commerciële partijen hebben dinsdag aangegeven dat ze interesse hebben om de exploitatie van het vliegveld over te nemen.