Maastrichtenaar krijgt postuum Yad Vashem-onderscheiding

De familie van Maastrichtenaar Gilles Hardenberg heeft dinsdagmiddag een Israëlische Yad Vashem-onderscheiding in ontvangst genomen. Yad Vashem is een waardering voor mensen die zich hebben ingezet voor het redden van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Hardenberg kreeg de onderscheiding voor verzetswerk in Maastricht tijdens de oorlog. Daarbij heeft hij de Joodse kinderen een onderduikadres verschaft en hen daarmee gered van de dood.

Leven op spel gezet

Volgens achterkleindochter Marguerite Fiolet was het vooral bijzonder om tijdens de uitreiking tussen mensen te zitten die er nooit waren geweest zonder de hulp van haar overgrootvader. Fiolet: "Hij heeft destijds zijn eigen leven en dat van zijn familie op het spel gezet, maar toch was dat nooit een onderwerp van gesprek binnen de familie. Dat deed je gewoon, vond hij."

Lange procedure

Het heeft een hele tijd geduurd voordat de aanvraag werd goedgekeurd. De moeder van Fiolet heeft de procedure vijf jaar geleden in gang gezet. "Het is jammer dat zowel mijn moeder als mijn oma de uitreiking zelf niet meer mee hebben mogen maken. Mijn oma is een maand geleden overleden en het is haar vader die de onderscheiding gekregen heeft."

Jerusalem

Behalve een medaille als blijk van waardering wordt ook de naam van Gilles Hardenberg in het herdenkingsmonument in Jeruzalem gebeiteld.