PvdA Kerkrade wil strengere aanpak lastige buren

© Google Streetview
De PvdA in Kerkrade wil dat woonoverlast in die gemeente voortaan strenger kan worden aangepakt.
De fractie heeft een initiatief ingediend dat de burgemeester toestemming geeft om overlastplegers een zogeheten gedragsaanwijzing te geven.

Dwangsom
Dat betekent dat de burgemeester kan eisen dat bewoners zich op een bepaalde manier gedragen, of bepaald overlastgevend gedrag achterwege laten. Houdt die persoon zich daar niet aan, dan kan de gemeente bijvoorbeeld een dwangsom opleggen.
Sinds 1 juli van dit jaar bestaat die wettelijke mogelijkheid, maar daar moet de gemeente die bevoegdheid wel aan de burgemeester geven. De PvdA hoopt dat burgemeester Jos Som die bevoegdheid ook krijgt.

Bemiddeling
Volgens Sander Gorissen van de PvdA in Kerkrade is dat nodig: "Nu wordt er via bijvoorbeeld buurtbemiddeling geprobeerd een oplossing te vinden voor een buurtbewoner die regelmatig overlast veroorzaakt. Maar dat middel is soms niet sterk genoeg."