Limburg mogelijk onderdeel van belangrijke transportroute

Het provinciebestuur moet bekijken of het meerwaarde heeft als Limburg toetreedt tot het Europese samenwerkingsverband Rijn-Alpen Corridor.
Het Limburgs Parlement nam een motie van GroenLinks daarover aan. Alleen PVV en SP stemden tegen.

Belangrijkste transportroute
De Rijn-Alpen Corridor is de belangrijkste Europese transportroute per spoor. De vrachtroute verbindt de zeehavens van Nederland en België via de industriegebieden in Duitsland en Noord-Italië met de haven van Genua. Het samenwerkingsverband van regio's en steden langs de route werd in 2015 opgericht.

Toegevoegde waarde
Volgens GroenLinks-statenlid Andy Rossel is Venlo onlangs als laatste toegetreden. "Ik vind het belangrijk om uit te zoeken of het een toegevoegde waarde heeft als de provincie Limburg ook mee gaat doen", aldus Rossel. De SP steunde de motie niet, omdat ze denkt dat het om een nieuwe 'overlegclub' gaat waar heel weinig uit zal komen.

Bureaucratisch clubje
De PVV ziet in het samenwerkingsverband vooral een 'bureaucratische clubje dat anderhalf jaar overlegt over de kleur van de kaft van een boekje'. Daarom stemde de PVV tegen. Uiterlijk medio volgend jaar moet het provinciebestuur laten weten of ze vindt dat het zinvol is om toe te treden tot het samenwerkingsverband.

Overigens wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Rijn-Alpen Corridor volgend jaar in Zuid-Holland gehouden.