Forse stijging van vervoer vanuit Noord-Limburg

© iStock
Het vervoer van goederen van en naar Noord-Limburg is afgelopen jaren fors gestegen.
Vorig jaar werd ruim 49 miljoen ton aan goederen geladen en gelast in die regio. De stijging tussen 2012 en 2016 komt daarmee uit op 15 procent, zo blijkt uit de cijfers over de regionale economie van het CBS.

Zeecontainers

De groei zit hem vooral in de binnenvaart. Het aantal zeecontainers dat vanuit Noord-Limburgse havens werd verscheept is met 59 procent toegenomen.
Het grootste deel wordt wel nog altijd via de weg vervoerd: bijna 40 miljoen ton. Het kleinste gedeelte gaat via het spoor.

Hotspot

Noord-Limburg is afgelopen jaren al vaker uitgeroepen tot logistieke hotspot. Dat komt vooral door de gunstige verbindingen via het water, weg en spoor richting de haven van Rotterdam en naar Duitsland.

Werkloosheid

Uit de cijfers blijkt dat de Nederlandse economie in 2016 met 2,2 procent is gestegen. Over de laatste drie jaren laat Limburg, samen met Friesland, de kleinste groei zien met beide 1,7 procent. De werkloosheid in Limburg is met 1,1 procentpunt hard gedaald.