Kamer kijkt naar nieuw soort spitsstroken A2

© Istock
De Tweede Kamer wil dat bekeken wordt of er zogeheten smartlanes kunnen worden aangelegd op de A2 tussen Weert en Eindhoven.
Die moeten helpen een einde te maken aan de dagelijkse files op het traject. Een motie daarover van D66 en VVD werd met ruime meerderheid aangenomen. Alleen SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren stemden tegen.

Spitsstrook-de-luxe
?Smartlanes zijn 'technisch hoogwaardige slimme, zelfdenkende spitsstroken'. Ze gaan op groen zodra het te druk is. Er is geen cameratoezicht nodig. De smartlanes zijn met 80 miljoen euro een stuk goedkoper dan de verbreding van de weg naar 2x3 rijstroken. Die kosten tussen de 240 en 380 miljoen euro.

Breed pleidooi voor verbreding A2

Petitie

Het Platform A2 bood de Tweede Kamer vorige week maandag een petitie aan waarin gepleit wordt voor de smartlanes. In dat platform werken werkgevers- en werknemersorganisaties, wijk- en dorpsraden en vijf Limburgse en Brabantse gemeenten samen, waaronder Weert en Nederweert.

Dure file

In de motie van D66 en VVD wordt erop gewezen dat de fileproblemen tot hoge kosten leiden. Tegelijk zijn de regionale overheden onder voorwaarden bereid mee te betalen aan de smartlanes, aldus de motie.

PVV

Een veel verdergaande motie van de PVV om zo snel mogelijk tot verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven over te gaan, werd verworpen. Deze motie werd alleen gesteund door 50Plus, DENK en Forum voor Democratie.