Minister roept boeren op het matje vanwege mestfraude

© iStock
De agrarische sector moet maandagavond bij de nieuwe minister van Landbouw Carola Schouten uitleg geven over de grootschalige mestfraude.
Aanleiding zijn de berichten dat er geknoeid wordt met onder meer de mestboekhouding in Noord-Limburg en Oost-Brabant.

Slecht imago

Voorzitter Léon Faasen van de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond zegt dat de fraude schadelijk is voor de hele sector. "Het is een schande dat dit gebeurt. Fraude is fraude en dat mag niet", aldus een stellige Faassen.

Catastrofaal

Hij realiseert zich dat de sector zelf verantwoordelijk is voor dit slechte imago. "Aan de ene kant zijn het onze collega's, die dit doen. Aan de andere kant worden onze leden gedupeerd. Want zeker op de hoge zandgronden van Midden- en Noord-Limburg en Oost-Brabant zou het catastrofaal zijn als er strengere regels komen waardoor er minder mest mag worden uitgereden. Dat is schadelijk voor de bedrijfsvoering."

Verschillende regels

De schrale zandgronden hebben meer meststoffen nodig dan bijvoorbeeld de akkers in andere delen van Limburg. Om de mestfraude op te lossen, zouden er voor de verschillende grondsoorten in Nederland, ook verschillende soorten regels moeten zijn. Hierdoor kunnen sommige boeren meer mest over hun landerijen uitrijden. Volgens Faassen vermindert dat de kans op fraude.