'Bevers in de toekomst vaker op de korrel'

© Istock
"Bevers beschermen betekent bevers beheren en af en toe ook doden. Maar alleen als de bevers een ernstig probleem veroorzaken, dat niet op een andere manier kan worden opgelost. Het zal in de toekomst vaker nodig zijn om ze af te schieten."
Dat zegt ecoloog Hettie Meertens van natuurbeheerder ARK Natuurontwikkeling over het feit dat Waterschap Limburg deze week begonnen is met het jagen op een beverfamilie in Limburg.Kasteel

Ook in Gelderland wordt al gesproken over het afschieten van bevers die voor gevaarlijke situaties zorgen. Zo graven sommige bevers hun burcht onder een straat of een fietspad. Het grootste knaagdier van Europa graaft soms ook in dijken, die daardoor instabiel worden. In Beesel hebben de dieren kasteel Nieuwenbroeck zodanig ondertunneld dat de fundamenten dreigen te verzakken. Die bevers zijn daarop verplaatst.
Prins Bernhard
De bever verdween in 1826 definitief uit Nederland, na intensieve bejaging omdat ze destijds veel landbouwschade veroorzaakten. In 1988 zette prins Bernhard sr. voor het eerst weer bevers uit in de Biesbosch, nadat het dier een beschermde status had gekregen.

Verhuizen
In Limburg werden tussen 2001 en 2004 bevers uitgezet, die zich in rap tempo over de provincie verspreidden. Daardoor nam ook de schade toe. In eerste instantie probeerde de provincie nog om de dieren te verhuizen naar andere provincies, maar die zaten niet op de Limburgse knaagdieren te wachten.
© Jean-Pierre Geusens