Provincie trekt geld uit voor personeel nieuwe bedrijven

© Istock
Het provinciebestuur gaat werken aan een aanvalsplan voor de Limburgse arbeidsmarkt en stelt er 3,5 miljoen euro voor beschikbaar.
Het plan in de Voorjaarsnota moet ervoor zorgen dat genoeg geschikte werknemers beschikbaar zijn als bedrijven zich in Limburg willen vestigen.

Nijpend

Volgens CDA-gedeputeerde Ger Koopmans is zo'n aanvalsplan nu nodig omdat de situatie nijpend wordt. "We zien al acquisities die moeilijker lopen omdat er te weinig arbeidskrachten voorhanden zijn", aldus de gedeputeerde. "Daarom moeten we zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen." Het provinciebestuur wil het aanvalsplan opstellen samen met gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties en uitkeringsinstantie UWV.
Audio: Ger Koopmans over de Voorjaarsnota (29 mei 2017)
Volle kruiwagen
In de Voorjaarsnota wordt ook geconstateerd dat de uitvoering van plannen soms onder druk staat omdat partners zoals gemeenten het moeilijk hebben de afgesproken financiële bijdrage te leveren. "Er heeft nog geen project vertraging opgelopen. Maar de kruiwagen is erg vol, dus moeten we zeker geen nieuwe grote zaken oppakken", zo zegt gedeputeerde Koopmans.

Monumenten, bedrijven, dorpen

Verder wordt in de Voorjaarsnota voorgesteld om 5 miljoen extra uit te trekken voor de restauratie van monumenten en 3 miljoen extra voor het Midden- en Kleinbedrijf. Ook gaat er 4 miljoen extra naar het versterken van kleinere kernen met een regionale functie. Zo geeft de provincie 1 miljoen euro extra subsidie voor de nieuwe grote scholengemeenschap Oppe Brik in Reuver.
De Voorjaarsnota wordt op 7 juli besproken in het Limburgs Parlement.