Rechter: groen licht voor herindeling Heerlen-Landgraaf

© Bing Maps
Het provinciebestuur mag gewoon doorgaan met de procedure voor een fusie van Heerlen en Landgraaf.
De rechtbank in Maastricht heeft in kort geding de eis van de gemeente Landgraaf afgewezen. Zij eiste om de provincie te dwingen met die herindelingsprocedure te stoppen, omdat die onrechtmatig zou zijn. Ook de eis om eerst een referendum te houden, heeft de rechtbank niet gehonoreerd.
Referendum
De advocaat van Landgraaf meende dat zo'n referendum op basis van het Europees Handvest verplicht is. Maar volgens de rechter is met de 24 rondetafelgesprekken en een burgerpeiling die zijn gehouden de plaatselijke gemeenschap al geraadpleegd. Een referendum wordt wel aanbevolen volgens het Handvest, maar niet voorgeschreven zoals de gemeente Landgraaf beweerde.

Tik op de vingers
Toch krijgt ook de provincie een forse tik op de vingers. De rechter vindt dat de gang van zaken "de indruk wekt dat de provincie de gemeente zonder het voorgeschreven overleg heeft gepasseerd." Eventuele conclusies die daaruit getrokken kunnen worden zijn volgens de uitspraak echter aan de politiek, en niet aan een rechter.

Ook in andere rechtszaken waarmee geprobeerd werd herindeling tegen te houden, oordeelde de rechters steeds dat dit een politieke beslissing is, en geen zaak voor de rechtbank.

Politiek
Nu Landgraaf het kort geding heeft verloren, is het donderdag aan het Limburgs Parlement om ja of nee te zeggen tegen een herindeling van Heerlen en Landgraaf. Het is nog lang niet zeker of daar een meerderheid voor is. Het is immers nog onduidelijk wat de fracties van CDA, Partij voor de Dieren en Volkspartij Limburg voor standpunt innemen.
De hele uitspraak is terug te lezen op Rechtspraak.nl