Bijzondere vondst bij archeologische opgravingen

© iStock
Bij archeologische opgravingen in Ooijen is een intacte maalsteen uit de ijzertijd (800-500 v. Chr.) gevonden.
Dat gebeurde bij opgravingen in de weerd van Ooijen langs de Maas bij Wanssum.

Vuursteen

Archeologen noemen dit type maalsteen, vanwege zijn kenmerkende vorm, ook wel 'napoleonshoed'. Er is ook vuursteen uit de midden-steentijd (8800-4900 v.Chr.) en de nieuwe steentijd (5300-2000 v.Chr.) opgegraven. Ook is een goed bewaarde munt uit de midden-Romeinse tijd (70-270 na Chr.) aangetroffen. De vondsten tonen aan dat bij Ooijen gedurende zo'n 9000 jaar vrijwel onafgebroken menselijke activiteiten hebben plaatsgevonden. Dat is bijzonder voor Nederland.

Hoogwatergeul

De archeologische opgravingen in de weerd van Wanssum vinden plaats in voorbereiding op de aanleg van een hoogwatergeul. Ze duren tot november 2017.