Bisschop krijgt inventaris bisschoppelijk archief

Archivaris Gerard Venner inventariseerde drie jaar lang het archief van de Bisschop van Roermond © Nils Rompen (L1)
Het oudste archief van het Bisdom Roermond is geïnventariseerd. Woensdagmiddag wordt het boek waarin alles staat aangeboden aan bisschop Wiertz.
Het gaat om de archieven van het eerste bisdom, van 1559 tot 1802. Een deel van dat archief ging eerder verloren tijdens een brand.
Het archief geeft een beeld van de geestelijken en de gewone mensen in het bisdom. De inventaris telt 466 pagina’s.