Veel verkeershinder in Maastricht door werkzaamheden

Luchtfoto van de Noorderbrug in Maastricht. © Bing Maps
Bedenk goed of je tussen 7 en 21 augustus in Maastricht je auto echt nodig hebt.
Die oproep doet Maastricht Bereikbaar voor de periode waarin de Noorderbrug volledig is afgesloten.

Verkeershinder

De belangrijke verkeersader over de Maas wordt verbreed en vernieuwd. Daardoor wordt veel verkeershinder verwacht. Maastricht Bereikbaar probeert automobilisten in die periode op de fiets of in het openbaar vervoer te krijgen. Dat gebeurt bijvoorbeeld met voordelige trein- en buskaartjes en een gratis abonnement voor P+R Maastricht Noord.