Analyse CBS/TNO: campusbeleid Limburg zinvol

Het ABP/APG-gebouw in Heerlen © Bing Maps
De vier Brightlands campussen zijn een toegevoegde waarde voor de Limburgse economie. Ze trekken veel nieuwe bedrijven aan en zorgen voor groei.
Daarom moet de provincie blijven investeren.

Miljoenen

De provincie heeft in het verleden ruim 400 miljoen geïnvesteerd in de 4 campussen. De Smart Services Campus in Heerlen, de Health Campus in Maastricht, Chemelot Campus in Geleen en de Greenport Campus in Venlo. Volgens de onderzoekers levert de samenwerking extra impulsen op voor de economie. "Bedrijven werken er samen waardoor er nieuwe producten ontstaan", stelt Thiemen van Bree van TNO.

Economie

De campussen sluiten ook goed aan bij de sterke sectoren van de Limburgse economie. Uit het rapport blijkt dat er nu 23.000 mensen in de 4 campussen werken en ze zijn jaarlijks goed voor een toegevoegde waarde van zo’n 1,7 miljard euro.