Hans Ubachs waarnemend burgemeester Best

© L1
Hans Ubachs is benoemd is benoemd tot waarnemend burgemeester van de Brabantse gemeente Best.
Ubachs was 14 jaar actief in de gemeentepolitiek van Onderbanken: van 1996 tot 2002 als raadslid, daarna tot 2010 als wethouder.

Conflict

Na een korte periode als wethouder in Schinnen, werd Ubachs in januari 2011 burgemeester van het Brabantse Laarbeek. Een conflict met de gemeenteraad leidde er uiteindelijk toe dat hij daar per 1 maart 2015 ontslag nam.

Gulpen-Wittem

Daarna was D66-'er Ubachs vanaf mei 2016 een jaar lang waarnemend burgemeester van Gulpen-Wittem. Nu wordt hij dus waarnemer in Best. Daar neemt hij de plaats in van burgemeester Anton van Aert. Die zit sinds medio dit jaar ziek thuis.

Benoemd

Ubachs is in Best benoemd door commissaris van de Koning Wim van de Donk, na overleg met de gemeenteraad en het college van B&W van Best.