LLTB wil extra reductie op uitstoot veehouderijen

© iStock
Limburgse veehouders en de LLTB zetten in op extra reductie van uitstoot van veehouderijen.
"Een halvering van de uitstoot in Limburg is nodig én haalbaar", zegt LLTB-voorzitter Léon Faassen.

Aanpak

Deze aanpak is tot stand gekomen na overleg in de ondernemersgroep Intensieve Veehouderij en Omgeving (IVO), waar meerdere LLTB-bestuurders van de zes Peelgemeenten in zitten. "De veehouders willen ermee aan de slag. Voorwaarde is wel dat er genoeg ruimte voor ontwikkeling mogelijk blijft. Alleen dan is er ruimte om de extra milieumaatregelen te betalen", vertelt LLTB-bestuurslid Mark Tijssen.

Ambities

Het huidige beleid gaat volgens de Limburgse veehouders niet vlot genoeg. Faassen: "Voor ammoniak zijn in 2010 ambities vastgesteld; een reductie van 85 procent in de pluimvee- en varkenshouderij en 40 tot 70 procent voor de melkveesector. Dit wordt al toegepast op nieuwe stallen, bestaande stallen moeten in 2030 aan de norm voldoen. De veehouderijsectoren hebben nu zélf aanvullende ambities voor fijnstof, geur en endotoxines opgesteld."

Burgercommunicatie

Toch is de sector er nog niet helemaal, volgens Tijssen. "Deze technische kant is een deel van de nieuwe aanpak. We willen ook veel meer laten zien wat er allemaal gebeurt. We gaan stevig inzetten op permanente burgercommunicatie."
De LLTB heeft het plan van aanpak zaterdagochtend toegestuurd aan de provincie Limburg en alle gemeenten in Midden- en Noord-Limburg, met de vraag te helpen bij het behalen van de doelstellingen.