'Niet goed informeren over Geusseltbad politieke doodzonde'

© L1/Ginger Bloemen
"Dat wij als raad niet goed zijn geïnformeerd over de kosten van het Geusseltbad is een politieke doodzonde." Dat zegt het Maastrichtse CDA-raadslid Mat Brüll.
Dinsdag overhandigde de Rekenkamer een rapport hierover. Daarin werd forse kritiek geuit op de besluitvorming en de informatievoorziening van het Maastrichtse college rondom de bouw van het zwembad.

Transparantie

"Op het moment van de besluitvorming zijn niet alle kosten transparant in beeld gebracht voor de gemeenteraad. Als de raad moet beslissen, zou dit wel het geval moeten zijn en wij denken dat dit niet voldoende is gebeurd", zegt onderzoeker Ton Dreuw van de Rekenkamer.
Het Geusseltbad werd vijf jaar geleden geopend. Het zwembad bleek acht miljoen euro duurder dan oorspronkelijk werd geraamd.

Risico's

Daarnaast zijn ook de risico's, die samenhangen met de bouw en de exploitatie, onvoldoende benoemd, zoals bijvoorbeeld de onderhoudslasten. "De risico's zijn niet in euro's uitgedrukt en dat betekent dat de gemeenteraad er geen zicht op had", concludeerde Dreuw.

Tornen

CDA'er Brüll zegt dat het echt uit den boze is. "Een raad moet geïnformeerd zijn. Want een raad neemt besluiten op basis van informatie die het college geeft en die moet juist zijn. Daar mag je niet aan tornen. Het is heel erg schokkend voor ons." Ook is het raadslid geschrokken van de hoge kosten. "We moeten nu wel een hele hoge prijs betalen. Is dat nu de bedoeling? Want uiteindelijk betaalt de burger die centen", zegt verder Brüll nog.

Conclusie verworpen

Verantwoordelijk wethouder Bert Jongen van Maastricht verwerpt alle kritiek op de informatievoorziening en kaatst de bal zelfs helemaal terug naar de raad. "Het zou inderdaad een doodzonde zijn als wij de raad niet goed hadden geïnformeerd, maar dat is helemaal niet het geval."
Verder zegt de gemeente in de reactie dat de Rekenkamer er een andere rekenwijze op nahoudt wat de exploitatiekosten van het Geusseltbad betreft.