Gouverneur Bovens: rapport steun in rug integriteitsbeleid

Gouverneur Theo Bovens. © Flickr / Sebastiaan ter Burg
Gouverneur Theo Bovens noemt het rapport over de integriteit van de Brunssumse wethouder Jo Palmen een steun in de rug van het integriteitsbeleid.
Het rapport over Palmen is woensdagmiddag openbaar gemaakt. Het is een second opinion na een eerder rapport van Governance & Integrity Nederland. Die organisatie onderzoekt op verzoek van de provincie de integriteit van nieuwe wethouders.
Bovens zegt blij te zijn dat bepaalde conclusies uit dat eerste rapport nu nogmaals worden benoemd.

Manier van communiceren

Conclusie in het rapport is dat er geen dwingende redenen zijn die moeten leiden tot een vertrek van wethouder Jo Palmen. Wel worden er in het rapport opmerkingen gemaakt over de periode na de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Met name de manier van communiceren van Palmen wordt hierbij benoemd als mogelijk risico.

Bestuurlijk verstand
"Hiermee onderschrijven de beide onderzoekers feitelijk de door voormalig burgemeester Luc Winants getrokken conclusie omtrent de positie van wethouder Palmen en laten ze zien dat het volgen van gezond moreel bestuurlijk verstand een belangrijke afwegingsfactor moet zijn", schrijft gouverneur Bovens in een verklaring.

Beperkte visie
Toch plaatst Bovens ook een kanttekening. De risico's van Palmen zouden door de onderzoekers zijn gerelativeerd. "Zij hebben het begrip 'integriteit' zuiver juridisch benaderd en hebben de bestuurlijke en morele component van het integriteitsbeleid bewust buiten beschouwing gelaten. Een dergelijke relativering bij de door de onderzoekers beschreven risico's rond integriteit is niet wenselijk, niet opportuun en niet verstandig." De gouverneur acht deze visie 'te beperkt'.