Provinciebestuur bestrijdt tunnelvisie verkoop Attero

Het provinciebestuur bestrijdt dat er sprake is geweest van een tunnelvisie bij de verkoop van afvalverwerker Attero in 2014.
De Zuidelijke Rekenkamer had dat geconcludeerd in een onderzoek naar de verkoop van het voormalige Essent Milieu aan investeringsmaatschappij Waterland. Die legde daarvoor 170 miljoen euro op tafel.

Verkoopmoment

Volgens de Rekenkamer is er in het proces niet meer gekeken of het financieel niet verstandiger was de verkoop uit te stellen. Maar volgens het provinciebestuur was niets doen geen alternatief, ook al was het verkoopmoment niet ideaal. Er waren namelijk geen tekenen dat de afvalmarkt zich de komende 5 tot 10 jaar zou herstellen.
Geen winstoogmerk
Bovendien was de keuze om Attero te verkopen niet in de eerste plaats gebaseerd op het binnenhalen van winst, maar op de overtuiging dat provincies niets (meer) te zoeken hebben in een internationaal opererend bedrijf als Attero, aldus het provinciebestuur.

Gekleurd beeld

'Van die wezenlijke overwegingen vinden we niets terug in de conclusies en daarom is er sprake van een gekleurd beeld', zo is dan ook de conclusie van het provinciebestuur.
Behalve de provincie Limburg waren nog vijf andere provincies en ruim honderd, ook Limburgse, gemeenten aandeelhouder van Attero.