Actiegroep golfbaan Rolduc verder als werkgroep

Abdij Rolduc in Kerkrade. © L1
De actiegroep tegen de komst van een golfbaan bij de abdij van Rolduc blijft bestaan, al lijken de plannen voor de golfbaan door het putje te zijn verdwenen.
Actiegriep Waarom Golfbaan Rolduc? heft zich niet, maar gaat nu verder als werkgroep.

Alternatieven

Volgens woordvoerder Piefer van de actiegroep is het nu belangrijk om met alternatieven te komen voor het gebied rond de monumentale abdij. De werkgroep roept op Facebook op om met plannen te komen om de abdij te behouden en het gebied er omheen te ontwikkelen.

Bestemmingsplan

Het ontwerp voor een golfbaan werd deze week geschrapt uit het bestemmingsplan. De gemeente heeft dat gedaan omdat het zegt 'aanvullende onderzoeksgegevens nodig te hebben over de natuurwaarden van het gebied en de cultuurhistorie.' Die informatie is niet aangeleverd bij de gemeente door de initiatiefnemers van het plan.

Verzet

Tegen de komst van een golfbaan was veel weerstand. Tegenstanders vreesden dat de golfbaan het monumentale karakter van de abdij en de omgeving zou aantasten. Ook vonden ze de golfbaan totaal onnodig, omdat in de regio al verschillende golfbanen liggen.