Provincie wacht met beslissing Sibelco-groeve

Sibelco. © archief L1
Het provinciebestuur heeft het voorstel dat de verdere winning van zilverzand in de Sibelco-groeve in Heerlen en Landgraaf mogelijk moet maken, uitgesteld.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat voorstel donderdag te bespreken in een statencommissie. Op 15 december zou het Limburgs Parlement dan een besluit nemen.

Gemeenteraden

De gedeputeerden Hans Teunissen (D66) en Daan Prevoo (SP) laten nu in een brief aan de statencommissie weten dat ze eerst het besluit van de gemeenteraden van Heerlen en Landgraaf willen afwachten, voordat de provinciale politiek een knoop doorhakt. In Heerlen vergadert de raad op 29 november, in Landgraaf op 14 december.

2035

In het voorstel, het zogeheten provinciaal inpassingsplan, wordt geregeld dat Sibelco tot 2035 verder mag gaan met het winnen van zilverzand. In ruil daarvoor maakt de Belgische multinational het ontgonnen gebied geschikt voor natuur en recreatie.

Verzet

Omwonenden en natuurorganisaties verzetten zich tegen dat plan. Ze vinden het onverteerbaar dat Sibelco toestemming krijgt de mijnsteenberg Oranje Nassau IV bij de Heerlense wijk Heksenberg af te graven. Het gaat om de laatste mijnsteenberg in het gebied. In het plan is het wel zo dat de schil van de berg onaangetast blijft.

Herinrichting

Het nu voorliggende inpassingsplan is een uitwerking van een overeenkomst die de gemeenten Heerlen en Landgraaf, de provincie, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en Sibelco in juli 2016 ondertekenden over de herinrichting van het gebied. De huidige vergunning van Sibelco loopt af in 2020.